Disgramatizmi tek fëmijët - terapi

Profesionistë të ndryshëm kanë qasje të ndryshme për trajtimin e disgramatizmit. Koncepti i trajtimit varet gjithashtu individualisht nga mosha e fëmijës dhe nga lloji dhe shkalla e disgramatizmit. Një terapist i të folurit zakonisht e detyron fëmijën të bëjë ushtrime për vëmendjen e dëgjimit, ritmin dhe përdorimin e saktë të fjalëve dhe fjalive. Ai përdor tregime me figura dhe luajtje me role.

Nëse disgramatizmi është një shoqërues i një vonese më të madhe zhvillimore, logopedët punojnë me mjekë, terapistë profesionistë, fizioterapistë dhe/ose psikologë.

Përshkrimi | Shkaqet | Simptomat | Diagnoza | Terapia | Prognoza