Pletizmografia e trupit: Arsyet, Procedura, Rëndësia

Cila është procedura për pletismografinë e trupit?

Një avantazh i rëndësishëm i pletismoprafisë së të gjithë trupit ndaj spirometrisë - një variant tjetër i rëndësishëm i testimit të funksionit pulmonar - është se ajo ofron rezultate të besueshme edhe në ata pacientë që janë më pak të aftë për të bashkëpunuar (si fëmijët). Kjo për shkak se rezultatet e matjes nuk varen nga fluksi i ajrit në aparatin matës.

Përcaktimi i kapacitetit të difuzionit

Përveç kësaj, mjeku shpesh mund të përcaktojë të ashtuquajturën kapacitet difuzioni të mushkërive duke përdorur pajisjen e një pletismografie të trupit. Kjo është aftësia e mushkërive për të thithur ose lëshuar oksigjen.

Matja zakonisht kryhet duke përdorur të ashtuquajturën metodë me një frymëmarrje: pacienti thith ajrin e testit sa më thellë që të jetë e mundur. Më pas ai e mban frymën për disa sekonda përpara se të nxjerrë frymën.

Heliumi gjithashtu mund të shtohet në ajrin e provës me monoksid karboni. Pastaj mjeku mund të përcaktojë edhe vëllimin e mbetur.

Bodyplethismography: Vlerësimi

Në varësi të diagnozës, mjeku do të diskutojë gjithashtu opsionet e trajtimit dhe rëndësinë e gjendjes për pacientin pas bodyplethismography.