Kardioligji

Sëmundjet më të rëndësishme kardiologjike përfshijnë

  • infarkti miokardial
  • Defektet e valvulave të zemrës
  • Aritmi kardiake
  • Dështimi i zemrës (pamjaftueshmëria kardiake)
  • Sëmundjet e arterieve koronare (sëmundja koronare e zemrës)
  • Inflamacion i muskujve të zemrës (miokarditi)

Kardiologët përdorin metoda të ndryshme ekzaminimi për të zbuluar sëmundje të tilla kardiologjike. Këto përfshijnë matjen e aktivitetit elektrik të zemrës (elektrokardiografi, EKG), ekzaminimet e kateterit kardiak, ekografinë kardiake (ekokardiografi) dhe tomografinë kompjuterike të zemrës (CT kardiake).

Masat terapeutike në departamentin e kardiologjisë të një spitali përfshijnë, për shembull

  • Kujdesi bazë mjekësor intensiv
  • Futja e stimuluesve kardiak
  • Trajtimi i arterieve koronare të ngushtuara me stente, PTCA
  • Trajtimi i aritmive kardiake me medikamente ose ndërhyrje kirurgjikale

Në fushën e kardiokirurgjisë hyjnë edhe ndërhyrjet kirurgjikale në zemër.

Në Gjermani, fëmijët me sëmundje të zemrës trajtohen në departamente të veçanta të kardiologjisë pediatrike.