Koma: Pavetëdija si një reagim mbrojtës

Vështrim i shkurtër Çfarë është koma? Një pavetëdije e thellë e zgjatur dhe forma më e rëndë e vetëdijes së dëmtuar. Ekzistojnë nivele të ndryshme kome, nga e lehta (pacienti reagon ndaj stimujve të caktuar) deri te thella (nuk reagon më). Format: Përveç komës klasike, vërehen koma e zgjuar, gjendja minimale e vetëdijes, koma artificiale dhe sindroma e bllokimit. Shkaqet:… Koma: Pavetëdija si një reagim mbrojtës