Kirurgjia e ACL: Procedura, Kujdesi pas, Prognoza

Vështrim i shkurtër Procedura: Kirurgjia e ligamentit kruciat kryhet në baza ambulatore ose spitalore, nën anestezi të përgjithshme ose të pjesshme, me riparim (qepje të ligamentit) ose rindërtim (rindërtim, transplant) të ligamentit të kryqëzuar Trajtimi vijues: Imobilizimi me splint, ftohje , fizioterapi me stërvitje të muskujve dhe koordinimit, drenazh limfatik, qetësues kundër dhimbjeve Prognoza: Shanset e rikuperimit pas ligamentit të kryqëzuar… Kirurgjia e ACL: Procedura, Kujdesi pas, Prognoza