Varësia nga droga: Shenjat, terapia

Vështrim i shkurtër Përshkrimi: varësia fizike dhe psikologjike nga një drogë, shpesh qetësues, pilula gjumi dhe qetësues, stimulues Simptomat: humbja e kontrollit mbi kohën dhe kohëzgjatjen e përdorimit, dëshirë e fortë për substancën e varur, neglizhencë e interesave dhe detyrave, fizike dhe psikologjike. simptomat e tërheqjes Shkaqet: Receta e përhershme e barnave që shkaktojnë varësi nga mjeku, keqpërdorimi i… Varësia nga droga: Shenjat, terapia