Albumi: Çfarë do të thotë vlera juaj laboratorike

Çfarë është albumina? Albumi është një proteinë. Ajo përbën rreth 60 për qind të proteinës totale në serumin e gjakut. Kryesisht prodhohet në qelizat e mëlçisë (hepatocitet). Albumi shërben, ndër të tjera, për të zbutur vlerën e pH-së dhe si një burim energjie lehtësisht i disponueshëm. Megjithatë, ai ka edhe funksione të tjera të rëndësishme: Albumi… Albumi: Çfarë do të thotë vlera juaj laboratorike