CA 72-4: Vlerat Normale, Rëndësia

Çfarë është CA 72-4? CA 72-4 është shkurtesa e "antigjenit të kancerit 72-4" ose "antigjenit karbohidrat 72-4". Ky përbërës i sheqerit dhe proteinave (glikoproteina) është një shënues tumori që gjendet në sipërfaqen e qelizave të ndryshme të kancerit. Ky është shumë shpesh rasti me kancerin e stomakut dhe të vezoreve. Mjekët përcaktojnë vlerën CA 72-4… CA 72-4: Vlerat Normale, Rëndësia