Njohja e dhimbjeve të lindjes

Si ndihen kontraktimet? Lloje të ndryshme kontraktimesh ndodhin gjatë shtatzënisë, secila i shërben një qëllimi specifik dhe manifestohet ndryshe. Një tkurrje nuk shoqërohet gjithmonë me dhimbje. Disa kontraktime janë aq të dobëta sa mund të zbulohen vetëm me një regjistrues kontraktimi, i njohur si kardiotokograf (CTG). Një tërheqje e lehtë në bark,… Njohja e dhimbjeve të lindjes