Ventilimi artificial: Arsyet, format, rreziqet

Çfarë është ventilimi? Ventilimi zëvendëson ose mbështet frymëmarrjen e pacientëve, frymëmarrja spontane e të cilëve është ndalur (apnea) ose nuk është më e mjaftueshme për të mbajtur funksionet trupore. Për shkak të mungesës ose furnizimit të pamjaftueshëm të oksigjenit, përmbajtja e dioksidit të karbonit në trup rritet ndërsa përmbajtja e oksigjenit bie. Ventilimi e kundërshton këtë. Efektiviteti i tij mund të jetë… Ventilimi artificial: Arsyet, format, rreziqet