hematologjisë

Hematologjia është një degë e mjekësisë së brendshme. Merret me sëmundjet e gjakut dhe organeve gjakformuese.

Sëmundjet hematologjike të rëndësishme janë p.sh

  • Anemi
  • Sëmundjet malinje të gjakut si leucemia akute dhe kronike
  • ndryshime malinje në nyjet limfatike (p.sh. sëmundja e Hodgkin-it)
  • Çrregullime të formimit të gjakut të palcës së eshtrave
  • çrregullime të koagulimit të gjakut, p.sh. tendenca e tepërt për mpiksje (trombofili) dhe çrregullime të gjakderdhjes (hemofili)

Procedurat e rëndësishme diagnostike në hematologji janë analizat e gjakut, punksionet e palcës së eshtrave (heqja dhe analiza e indit të palcës kockore) dhe biopsitë e nyjeve limfatike (heqja dhe analiza e indit të nyjave limfatike).

Në trajtimin e sëmundjeve malinje të gjakut ose sistemit hematopoietik, hematologjia mbivendoset me onkologjinë dhe mjekësinë e transplantit.