Hipertireoza (Tiroidja Operativ): Parandalimi

Të parandalosh hyperthyroidism (hipertiroidizëm), vëmendja duhet t'i kushtohet uljes së individit faktorët e rrezikut.

Faktorët e rrezikut të sjelljes

  • Konsumi i stimuluesve
    • Duhani (pirja e duhanit)
  • Situata psiko-sociale
    • Stres

Profilaksia e hipertiroidizmit të shkaktuar nga jodi nga media kontrast që përmbajnë jod

  • “Profilaksia e jod-indukohet hyperthyroidism: administratë prej 900 mg sodium perkloratoni çdo ditë, plus opsionalisht 10-20 mg / d tiamazol të paktën 2-4 orë para kontrastit administratë për një periudhë prej 14 ditësh. ”
  • “Në manifest hyperthyroidism: çdo ditë administratë prej 900 mg sodium perklorat, plus 40-80 mg / d tiamazol për një periudhë prej 14 ditësh. Pas kësaj, tiamazol administrata duhet të vazhdojë në një mënyrë të rregulluar Doza. Në manifest jod- hipertiroidizmi i induktuar, tiamazoli duhet të dozohet lart Doza (40-120 mg / d) me javë për të kompensuar jodin. Një kombinim me sodium perklorati shkurton kohën për eutiroide ”.