Mjekësia Paliative: Informacioni dhe Burimet

Vullneti i jetesës dhe përfaqësuesi i kujdesit shëndetësor

Bordi i arbitrazhit i Fondacionit Gjerman Hospice

Këshillon për konfliktet që kanë të bëjnë me vullnetet e gjalla.

Internet: www.stiftung-patientenschutz.de/service/patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung Telefoni: 0231-7380730

Ministria Federale e Drejtësisë dhe Mbrojtja e Konsumatorit

Informacion ligjor mbi ligjin e kujdestarisë, testamentet e jetesës dhe prokurat e kujdesit shëndetësor.

Internet: www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/VorsorgeUndPatientenrechte_node.html

Shërbime mbështetëse për pacientët dhe të afërmit

Ministria Federale e Shëndetësisë

Ofron këshilla mbi bazën ligjore dhe të drejtat, sigurimet dhe parandalimin shëndetësor.

Internet: www.bundesgesundheitsministerium.de

Numri i telefonit të autoritetit publik: 115 Linja telefonike e qytetarëve për sigurim shëndetësor: 030 / 340 60 66 – 01 Linja telefonike e qytetarëve për sigurimin e kujdesit afatgjatë: 030 / 340 60 66 – 02 Linja telefonike e qytetarëve për kujdes shëndetësor parandalues: 030 / 340 – 60

Shërbimi i këshillimit për personat e shurdhër dhe me dëgjim të dëmtuar: e-mail: [email mbrojtur]; [email mbrojtur] Telefoni në gjuhën e shenjave (telefonia video): www.gebaerdentelefon.de/bmg

Shërbimi i Pavarur i Këshillimit të Pacientëve në Gjermani (UPD)

Përgjigjet pyetjeve mbi problemet ligjore, mjekësore dhe psikosociale.

Telefoni: 0800 / 0 11 77 22 Internet: www.patientenberatung.de

Shoqëria Ndërkombëtare për Vdekjen e Ndihmuar dhe Jetesën e Ndihmuar e.V.

Internet: www.igsl-hospiz.de

Shoqata Gjermane e Hospisit dhe Paliativit

Sjell idenë e bujtinës më pranë shoqërisë, publikon informacione dhe broshura mbi temën e vdekjes dhe mbështetjes. Shoqata gjithashtu publikon lajmet dhe ngjarjet aktuale.

Internet: www.dhpv.de

Fondacioni Nicolaidis YoungWings

Është një nga shumë grupet e vetë-ndihmës. Fondacioni është kryesisht për të rinjtë e vdekur dhe fëmijët që kanë humbur një prind.

Internet: www.nicolaidis-youngwings.de/

Instituti për Punë të Hidhërimit (ITA) e.V.

Shoqëron dhe këshillon vajtuesit dhe këshilltarët e zisë. Ata ofrojnë diskutime individuale, grupe dhe seminare pikëllimi.

Interneti: www.ita-ev.de

Këshillim telefonik

I ofron kujtdo që kërkon këshilla mundësinë për të marrë ndihmë dhe mbështetje telefonike falas dhe anonime.

Telefoni 0800/1110111 ose 0800/1110222 Internet: www.telefonseelsorge.de

Shërbimi informativ i psikoterapisë

I përket Akademisë Gjermane të Psikologëve dhe ndihmon për të gjetur terapistë të përshtatshëm në afërsi.

Internet: www.psychotherapiesuche.de

Literaturë për të afërmit dhe pacientët

Elisabeth Kübler-Ross 2010: "Çfarë mund të na mësojë vdekja". Knaur, 2010

Martin Fegg et al: “Psikologjia dhe kujdesi paliativ. Detyrat, konceptet dhe ndërhyrjet në mbështetje të pacientëve dhe të afërmve”. Kohlhammer, 2012

Libri është një nga një seri botimesh mbi mbështetjen dhe kujdesin për njerëzit e sëmurë rëndë dhe që vdesin dhe të afërmit e tyre (Münchner Reihe Care Paliative).

Christine Fleck-Bohaumilitzky: Si e përjetojnë fëmijët vdekjen dhe pikëllimin, Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale të Shtetit Bavarian, Familjet dhe Gratë. Artikull online nga 18.06.2002, i rishikuar tetor 2019, në: www.familienhandbuch.de/familie-leben/schwierige-zeiten/tod-trauer/wiekindertodundtrauererleben.php

Ndihma gjermane për kancerin

German Cancer Aid publikon “udhëzues blu” për shumë tema të ndryshme – duke përfshirë udhëzuesin blu për kujdesin paliativ.

Internet: www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/infomaterial-kategorie/die-blauen-ratgeber/

Mundësi për trajnim për t'u bërë një kujdestar në fund të jetës

Shoqëria Ndërkombëtare për shoqërimin e të vdekurve dhe të jetuarit e asistuar

Ofron mundësi trajnimi ose trajnimi të mëtejshëm për t'u bërë një kujdestar në fund të jetës. Ka seminare bazë dhe kurse specifike të trajnimit të mëtejshëm, për shembull për kujdesin për pacientët me demencë.

Internet: www.igsl-hospiz.de

Shoqatat e bujtinave

Informacion mbi autorin dhe burimin

Ky tekst përputhet me kërkesat e literaturës mjekësore, udhëzimeve mjekësore dhe studimeve aktuale dhe është rishikuar nga profesionistë mjekësorë.