Verdhëza tek të sapolindurit

Vështrim i shkurtër

  • Përshkrimi: Zverdhja e lëkurës dhe e syve tek të porsalindurit disa ditë pas lindjes.
  • Shkaqet: Pas lindjes, trupat e foshnjave shpërbëjnë më shumë qeliza të tepërta të kuqe të gjakut. Si një nënprodukt, prodhohet shumë bilirubinë. Nëse pigmenti i verdhë-kafe nuk mund të zbërthehet plotësisht nga mëlçia, e cila ende nuk është pjekur, niveli i saj në gjak rritet dhe ai depozitohet në inde.
  • Trajtimi: kur përqendrimi i bilirubinës në gjak tejkalon një nivel të caktuar, nevojitet trajtim për të parandaluar dëmtimet neurologjike. Opsionet e trajtimit: Fototerapia, transfuzioni i shkëmbimit. Ushqyerja me gji gjithashtu mund të jetë e dobishme.

Verdhëza neonatale: Përshkrimi

Në verdhëz (ikterus), niveli i gjakut i diçkaje të quajtur bilirubinë është rritur ndjeshëm. Bilirubina është një pigment i verdhë-kafe që formohet kur qelizat e kuqe të gjakut shpërbëhen. Mbi një përqendrim të caktuar në gjak, ai depozitohet në inde: Lëkura, membrana mukoze dhe e bardha e syrit mund të kthehen në të verdhë. Simptomat e zakonshme shoqëruese janë jashtëqitja me ngjyrë të hapur dhe urina me ngjyrë të errët.

Verdhëza neonatale: Kohëzgjatja dhe format

Verdhëza neonatale zakonisht shfaqet për herë të parë në ditën e dytë ose të tretë pas lindjes. Zakonisht arrin kulmin rreth ditës së 2-të të jetës dhe më pas regresohet deri në ditën e 3-të të jetës. Më pas është një verdhëz neonatale e padëmshme (icterus neonatorum).

Megjithatë, sëmundje të ndryshme shoqëruese mund të ndikojnë në verdhëzën neonatale, për shembull anemia drapërocitare ose papajtueshmëria e grupit të gjakut midis gjakut të nënës dhe fetusit. Në këto raste, verdhëza e rëndë shfaqet tashmë në ditën e parë të jetës (verdhëza praecox).

Kur nivelet e verdhëzës neonatale rriten mbi 18 mg/dl (miligram për decilitër), mjekët e quajnë atë si icterus gravis. Mund të çojë në kernikterus të rrezikshëm me dëmtime të përhershme neurologjike dhe për këtë arsye duhet të trajtohet pa dështuar.

Verdhëza neonatale: Shkaqet

Sidoqoftë, tek të sapolindurit, mëlçia zakonisht nuk është ende plotësisht e pjekur. Prandaj, organi fillimisht mund të mbingarkohet me metabolizmin e bilirubinës. Më pas, boja mund të depozitohet në inde, duke rezultuar në një çngjyrosje të verdhë të lëkurës dhe syve - shenja karakteristike të verdhëzës neonatale. Sa kohë zgjasin simptomat mund të ndryshojë nga rasti në rast. Në shumicën e rasteve, verdhëza neonatale zgjidhet brenda dhjetë ditëve të para të jetës (shih më lart).

Verdhëza neonatale: Trajtim

Prandaj, verdhëza neonatale me nivele të larta të bilirubinës në mënyrë të konsiderueshme trajtohet si masë paraprake. Opsionet e mëposhtme terapeutike janë në dispozicion:

  • Fototerapia: Në terapinë me dritë, foshnja rrezatohet me dritë blu me gjatësi vale 460 nm (nanometra). Kjo zbërthen bilirubinën indirekte, e cila ende duhet të shndërrohet nga mëlçia, në formën e drejtpërdrejtë. Ekskretohet në urinë, gjë që lehtëson mëlçinë. Ndër të tjera, fototerapia mund të dëmtojë retinën, prandaj sytë e të porsalindurit duhet të mbrohen me syze speciale.
  • Ushqyerja me gji: Rritja e të ushqyerit dhe pirja mendohet se stimulon aktivitetin e zorrëve, duke rritur largimin e bilirubinës në biliare.

Mjekët në spital kujdesen për trajtimin e verdhëzës neonatale. Sa kohë duhet të qëndrojë një foshnjë në spital varet nga sa shpejt nivelet e bilirubinës kthehen në normale.