Koha e shërimit të një prerjeje | Gash

Koha e shërimit të një prerjeje

Kohëzgjatja e shërimi i plagës varet nëse skajet e plagës së prerjes rriten së bashku drejtpërdrejt për të formuar një mbresë të ngushtë (shërimi primar i plagës) dhe nëse ndodhin komplikime shëruese. Në rastin e një kursi normal, pa ndërlikime pa infeksion të plagës, në rastin e një plage ku skajet e plagës rriten së bashku ose vetë ose përmes një qepjeje të përshtatur mirë, shërimi zakonisht zgjat rreth 7-10 ditë. Nga 7.8. dita e shërimi i plagës, fillon formimi i një mbresë në lëkurë. Sidoqoftë, në rastin e prerjeve shumë sipërfaqësore, ku pritet vetëm epidermë, shërimi pa mbresë është i mundur.