Kanceri i mushkërive: llojet, parandalimi, prognoza

Çfarë është toraksi?

Thorax është termi mjekësor për gjoksin, i cili përfshin zgavrën e kraharorit dhe pjesën e sipërme të zgavrës së barkut. Muskujt e frymëmarrjes janë ngjitur në murin e jashtëm brenda dhe jashtë. Brenda, kraharori është i ndarë në dy pjesë, zgavrat pleurale. Diafragma formon kufirin e poshtëm të zgavrës së barkut.

Cili është funksioni i kraharorit?

Një funksion tjetër i kraharorit kockor është mbrojtja e organeve: zemrës dhe mushkërive si dhe enëve të mëdha.

Ku ndodhet kraharori?

Thorax është pjesa e sipërme e bustit. Ai përmban organet e zgavrës së kraharorit - zemrën, mushkëritë, trakenë, ezofagun dhe enët e mëdha. Diafragma i ndan këto nga organet e zgavrës së barkut.

Çfarë problemesh mund të shkaktojë kraharori?

Nëse shtylla e kraharorit është më e lakuar në pleqëri sesa në vitet e reja, kjo pengon frymëmarrjen.

Keqformimet e kraharorit si gjoksi i pulës (pectus carinatum) ose gjoksi me gyp (pectus excavatum) gjithashtu mund të çojnë në probleme të frymëmarrjes dhe zhvendosje të zemrës.