Tërheqja e mjekimit – Operacioni

Mjekimi para operacionit

Disa medikamente që një pacient i merr rregullisht duhet të ndërpriten përpara një operacioni të planifikuar dhe mund të kenë nevojë të zëvendësohen me medikamente të tjera. Disa mund të merren deri pak para operacionit, ndërsa të tjerat duhet të ndërpriten javë më parë. Këto përfshijnë antikoagulantë dhe medikamente të caktuara për diabetikët.

Nëse merrni medikamente rregullisht, diskutoni këtë me mjekun tuaj që merr pjesë dhe kirurgun tuaj. Mos e ndaloni marrjen e ilaçeve vetë!