Mjekësia paliative: Pranimi i ndihmës nga të tjerët

Përveç kësaj, ka institucione të ndryshme që mund t'ju mbështesin. Për shembull, një qendër këshillimi social mund t'ju ndihmojë me pyetje ose aplikime financiare, ndër të tjera.

Në grupet e vetë-ndihmës, do të takoni të sëmurë të tjerë që po kalojnë ose kanë kaluar diçka të ngjashme me atë që po kaloni ju. Shkëmbimi i ideve me të sëmurët e tjerë mund të jetë një ngushëllim i madh.

Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me këtë në internet. Aty do të gjeni edhe informacione kontakti për marrjen e kujdesit baritor ose këshillimit me telefon, e-mail ose chat. Këto shërbime shpesh ofrohen pa pagesë dhe në mënyrë anonime.

Lexo më shumë: