Këshillim baritor

Kapelanët e spitalit të kishës të trajnuar posaçërisht janë në dispozicion të pacientëve, të afërmve dhe stafit të spitalit për diskutime. Disa nga këta janë pastorë ose laikë të trajnuar siç duhet. Oferta vlen për njerëzit që kërkojnë përgjigje dhe ngushëllim në besim në situata krize, por edhe për personat jofetarë ose besimtarë të feve të tjera (p.sh. muslimanët).

Detyrat e kapelanës së spitalit përfshijnë:

  • Mbështetja e të afërmve,
  • mbështetje baritore e stafit të spitalit,
  • Shërbimet fetare, lutjet, bekimet e të sëmurëve, lamtumirat,
  • Pjesëmarrja në çështjet etike (komiteti i etikës, diskutimet e rasteve etike),
  • Marrëdhëniet me publikun punojnë në çështje etike që ndikojnë në jetën e përditshme klinike dhe qasjen e shoqërisë ndaj sëmundjes dhe vdekjes.

Informacion mbi autorin dhe burimin

Ky tekst korrespondon me specifikimet e literaturës mjekësore, udhëzimeve mjekësore dhe studimeve aktuale dhe është rishikuar nga ekspertë mjekësorë.