Avokati i pacientit

Ndihmë joburokratike

Detyrat e avokatëve të pacientëve janë të shumëfishta:

  • Për shembull, ata marrin lavdërime dhe ankesa nga pacientët,
  • përgjigjuni pyetjeve (p.sh., në lidhje me të drejtat e pacientit) dhe
  • përpiquni të ndërmjetësoni ndërmjet pacientëve dhe personelit të spitalit kur shfaqen probleme.
  • Pacientët gjithashtu mund të bëjnë sugjerime dhe propozime për përmirësim tek avokati i pacientit. Avokati i pacientit më pas i përcjell ato në departamentet përkatëse.

Konfidencialiteti

Accessibility