Brace për skoliozë - Kur aplikohet?

Çfarë është një korse e skoliozës?

Një korse e skoliozës përbëhet nga një ose më shumë pjesë plastike të forta dhe fiksohet në trup me rripa dhe mbërthyes Velcro. Me ndihmën e jastëkëve të inkorporuar të presionit (jastëkëve) dhe hapësirave të lira (zonave të zgjerimit), shtylla kurrizore rrotullohet përsëri në një formë të shëndetshme, përkulet dhe drejtohet përsëri.

Kur të përdorni mbajtësin e skoliozës?

Një shtyllë kurrizore e shëndetshme ka formën e një "S" të dyfishtë, duke siguruar një qëndrim të drejtë dhe një ekuilibër të qëndrueshëm të trupit. Ka një lakim përpara (lordozë) në rruazat e mesit dhe qafës së mitrës, dhe një lakim prapa (kifozë) në shpinë torakale.

Nëse ndodhin lakime shtesë në anën e majtë ose të djathtë dhe trupat vertebralë përdridhen, mjekët flasin për skoliozë. Kjo zakonisht zhvillohet gjatë rritjes dhe shkaku i saj nuk dihet (idiopatik). Një korse e skoliozës drejton rritjen e shtyllës kurrizore dhe në këtë mënyrë korrigjon lakimet.

Për lakimet e shtyllës kurrizore lumbare përdoret e ashtuquajtura ortozë e Bostonit, në shpinë torakale një ortozë Chêneau dhe në shpinë cervikale, një ortozë Milwaukee.

Çfarë bëni me një korse të skoliozës?

Korset Scoliosis janë bërë me porosi, ndryshe nga korset mbështetëse të prodhuara në mënyrë industriale. Me ndihmën e rrezeve X, mjeku vlerëson shkallën e skoliozës dhe bën një gips të shtyllës kurrizore. Kjo shërben si shabllon për korsenë e skoliozës, e cila është bërë nga një teknik ortopedik dhe përshtatja e të cilit korrigjohet nëse është e nevojshme pas montimit të parë.

Gjatë periudhës së aklimatizimit, korseja e skoliozës përdoret gradualisht për periudha më të gjata dhe më të gjata derisa të arrihet koha optimale e veshjes për trajtim efektiv prej 23 orësh në ditë. Korse duhet të hiqet vetëm për larje ose dush.

Gjatë trajtimit, mjeku kontrollon procesin e shërimit në intervale të rregullta me ndihmën e rrezeve X. Nëse shtylla kurrizore korrigjohet mjaftueshëm nga mbajtësja, koha e veshjes mund të reduktohet me orë gjatë fazës së shkëputjes nga gjiri.

Cilat janë rreziqet e një mbajtëse të skoliozës?

Çfarë duhet të kem parasysh me një korse të skoliozës?

Korseja e skoliozës kufizon rëndë lëvizshmërinë. Prandaj, terapia me korse duhet të mbështetet nga trajtime fizioterapeutike që forcojnë muskujt e shpinës. Kujdesi i rregullt i lëkurës është gjithashtu i rëndësishëm për shkak të kohës së gjatë të veshjes. Kontrollet e rregullta me mjekun, i cili kontrollon nëse mbajtësja përshtatet siç duhet, sigurojnë suksesin e trajtimit me mbajtësin e skoliozës.