Shtullat ndijore: Kur janë të nevojshme?

Si funksionojnë ortezat sensoromotore të këmbës?

Karakteristika e veçantë e shtrojave të buta sensoromotorike janë jastëkët e presionit - dhomat elastike, të njohura edhe si jastëkë. Ato janë të ngulitura në taban dhe stimulojnë përgjithmonë qelizat shqisore (receptorët) që janë përgjegjës për perceptimin e thellësisë së trupit. Truri përdor stimujt e transmetuar nga këto qeliza shqisore për të përcaktuar pozicionin e trupit në hapësirë.

Për më tepër, shtrojat sensorimotorike shkaktojnë ndryshime në tensionin në tendinat e muskujve të këmbës. Kjo ndryshon perceptimin e thellësisë. Kur truri përpunon këtë informacion të ri, muskujt e këmbëve reagojnë në përputhje me rrethanat. Në fund të fundit, shtrojat sensorimotorike nxisin qëndrim më të mirë, gjë që kundërshton tensionin dhe ngërçet e muskujve.

Shtullat sensorimotorike: Përvojë