Çanta spitalore për lindje: artikuj thelbësorë

Çfarë duhet të futet në çantën e spitalit? Maternitetet janë të pajisura mirë, por gjithsesi do t'ju duhet të sillni disa gjëra për lindjen dhe për ditët pas vetes. Lista kontrolluese Qëndrimi në dhomën e lindjes dhe të lindjes do të jetë më i rehatshëm nëse keni me vete artikujt e mëposhtëm: një ose dy këmisha të rehatshme,… Çanta spitalore për lindje: artikuj thelbësorë