Sindroma Postthrombotic: Shkaqet

Patogjeneza (zhvillimi i sëmundjes)

Sindromi postthrombotic (PTS) shihet pas afërsisht 10-15 vjet, në 40-60% të pacientëve të trajtuar konvencionalisht me thellësi venë trombozë (TBVT). Rezultati është kronik gjak zbaticë në venat për shkak të venë dëmtimi i murit dhe pamjaftueshmëria valvulare (rrjedhja e valvulës). Kjo çon në dekompensim (mosfunksionim i rëndë) me formimin e edemës (ujë mbajtja), fibroza (depozitimi i shtuar i IND lidhës), dhe periferike të lokalizuara cianozë (zbardhimi purpur në kaltërosh i lëkurë).

Etiologjia (Shkaqet)

Shkaqet biografike

  • Mosha * - mosha në rritje

Shkaqet e sjelljes

Shkaqet e lidhura me sëmundjen

Sistemi kardiovaskular (I00-I99)

  • Pamjaftueshmëria venoze primare ekzistuese * (dobësia venoze).
  • Tromboza e thellë në venë

Shkaqe të tjera

  • Antikoagulimi i kryer në mënyrë joadekuate (rrezik i dyfishtë) *.

* E mundur faktorët e rrezikut për zhvillimin e PTS që ishin të pranishëm në kohën e fillimit të trombozë.