Hyperhomocysteinemia: Terapia me mikroelemente

Brenda kornizës së ilaçeve të mikroelementeve (substancat vitale), substancat vitale të mëposhtme (mikroelementët) përdoren për mbështetje terapi.

  • Vitamina B12
  • Vitamina B6
  • Acidi folik

Rekomandimet e mësipërme të substancave vitale u krijuan me ndihmën e ekspertëve mjekësorë. Të gjitha deklaratat mbështeten nga studime shkencore me nivele të larta të provave. Per nje terapi rekomandim, janë përdorur vetëm studime klinike me shkallën më të lartë të provave (shkalla 1a / 1b dhe 2a / 2b), të cilat për shkak të rëndësisë së tyre të lartë vërtetojnë rekomandimin e terapisë.