Ankesat e ISG gjatë shtatzënisë - ushtrime

Përkundër supozimit të përgjithshëm se trajtimi i sëmundjeve gjatë shtatzënisë është i mundur vetëm në një masë të kufizuar, ka një mori metodash alternative të terapisë që mund të aplikohen tek gratë shtatzëna pa asnjë problem. Këto përfshijnë një sërë ushtrimesh për të liruar bllokimin në nyjen sakroiliake dhe për të liruar dhe… Ankesat e ISG gjatë shtatzënisë - ushtrime

Fizioterapi | Ankesat e ISG gjatë shtatzënisë - ushtrime

Fizioterapi Fizioterapia për ankesat e ISG gjatë shtatzënisë ndonjëherë mund të ndryshojë shumë nga trajtimi i një pacienti jo shtatzënë. Ndërsa normalisht problemet përpiqen të kontrollohen me ndihmën e teknikave të mobilizimit, manipulimit ose masazhit, kjo është e mundur vetëm në një masë të kufizuar gjatë shtatzënisë. Sidomos në fazat më të avancuara të shtatzënisë, disa nga… Fizioterapi | Ankesat e ISG gjatë shtatzënisë - ushtrime

Ndalimi i punësimit | Ankesat e ISG gjatë shtatzënisë - ushtrime

Ndalimi i punës Nëse një ndalim punësimi shpallet për një grua shtatzënë me ankesa të ISG -së varet gjithmonë nga situata individuale dhe puna që do të kryhet. Në përgjithësi, ndalimi i punësimit duhet të vendoset vetëm nëse aktiviteti që do të kryhet do të rrezikonte mirëqenien e nënës ose fëmijës së palindur. Nga… Ndalimi i punësimit | Ankesat e ISG gjatë shtatzënisë - ushtrime

Përmbledhje | Ankesat e ISG gjatë shtatzënisë - ushtrime

Përmbledhje Në përgjithësi, megjithëse opsionet e trajtimit për ankesat e ISG gjatë shtatëzanisë janë të kufizuara, të prekurit nuk duhet të jetojnë me dhimbjen. Falë një numri qasjesh terapeutike, është e mundur të kontrollohet dhimbja e shkaktuar nga nyja sakroiliake. Kryerja e ushtrimeve të ndryshme është e përshtatshme për trajtimin akut… Përmbledhje | Ankesat e ISG gjatë shtatzënisë - ushtrime

Fizioterapi për një disk të rrëshqitur gjatë shtatëzënësisë

Një hernie diskale mund të ndodhë veçanërisht gjatë shtatzënisë, pasi ndryshimet fizike bëjnë tendosje shtesë në shpinë. Sidomos gratë me një problem të njohur të shpinës kanë më shumë gjasa të vuajnë nga një hernie diskale, veçanërisht në shpinë lumbare. Në përgjithësi, hernia diskale gjatë shtatzënisë shkakton saktësisht të njëjtat simptoma si në gratë jo shtatzëna. … Fizioterapi për një disk të rrëshqitur gjatë shtatëzënësisë

Ushtrime | Fizioterapi për një disk të rrëshqitur gjatë shtatëzënësisë

Ushtrimet 1. forca dhe qëndrueshmëria Lëvizni në pozicionin katërkëmbëshe. Tani krahu i majtë dhe këmba e djathtë janë shtrirë njëkohësisht. Sigurohuni që ijet tuaja të qëndrojnë drejt dhe të mos ulen. Mbajeni pozicionin për 10 sekonda dhe më pas ndryshoni anët. 3 përsëritje për secilën anë. 2. forconi muskujt e shpinës Shtrihuni në… Ushtrime | Fizioterapi për një disk të rrëshqitur gjatë shtatëzënësisë

L5 / S1 | Fizioterapi për një disk të rrëshqitur gjatë shtatëzënësisë

L5/S1 Emërtimi L5/S1 përshkruan vendndodhjen e një hernie diskale në shpinë lumbare. Disku i herniuar shtrihet midis vertebrës së mesit të 5 -të dhe vertebrës së parë të kokosit. Në gjuhën popullore ky lloj hernie diskale shpesh quhet shiatik, pasi ky nerv ndodhet edhe në këtë rajon. Dhimbja nga hernia… L5 / S1 | Fizioterapi për një disk të rrëshqitur gjatë shtatëzënësisë

Ndalimi i punësimit | Fizioterapi për një disk të rrëshqitur gjatë shtatëzënësisë

Ndalimi i punës Nëse një ndalim punësimi shqiptohet me problemet ekzistuese të diskut gjatë shtatzënisë, varet nga situata individuale, puna e ushtruar dhe rreziqet e mundshme të zhvillimit për nënën dhe fëmijën. Në përgjithësi, një ndalim për punësimin duhet të lëshohet vetëm nëse aktiviteti që do të kryhet do të rrezikonte mirëqenien e… Ndalimi i punësimit | Fizioterapi për një disk të rrëshqitur gjatë shtatëzënësisë

Vendi i punës: Zyra | Ndalimi i punësimit kur është shtatzënë?

Vendi i punës: Zyra Në zonën e zyrave dhe vendeve të punës kompjuterike, nuk ka asnjë ndalim të përgjithshëm të punësimit për gratë shtatzëna. Hetimet në fushat elektrike dhe magnetike të pajisjeve të ekranit të ekranit nuk kanë qenë në gjendje të tregojnë ndonjë lidhje me problemet shëndetësore ose rreziqet. Sidoqoftë, punëdhënësi duhet të përshtatë vendin e punës të grave shtatzëna në… Vendi i punës: Zyra | Ndalimi i punësimit kur është shtatzënë?

Sa paguhet paga në rast të ndalimit të punësimit? | Ndalimi i punësimit kur është shtatzënë?

Sa paguhet paga në rast të ndalimit të punësimit? Për të siguruar që një nënë shtatzënë të mos vazhdojë të punojë nga frika e humbjes financiare dhe kështu të rrezikojë shëndetin e saj ose të fëmijës, pagesa e vazhdueshme e pagave rregullohet në Aktin e Mbrojtjes së Maternitetit. Kështu shtatzënë… Sa paguhet paga në rast të ndalimit të punësimit? | Ndalimi i punësimit kur është shtatzënë?

Ndalimi i punësimit kur është shtatzënë?

Sapo një grua shtatzënë njofton punëdhënësin e saj se është shtatzënë, ajo është nën mbrojtje të veçantë ligjore. Rregullat e mëposhtme ekzistojnë për shembull: Akti i Mbrojtjes së Maternitetit (MuSchG) Urdhëresat për Mbrojtjen e Maternitetit (MuschVo) Urdhëresë për mbrojtjen e nënave në punë (MuSchArbV) Urdhëresa për substancat biologjike (BioStoffV) Të gjithë ata kanë një qëllim: të mbrojnë… Ndalimi i punësimit kur është shtatzënë?

Arsyet e ndalimit të punësimit | Ndalimi i punësimit kur është shtatzënë?

Arsyet për ndalimin e punësimit Akti për Mbrojtjen e Maternitetit përcakton me ligj se cilat aktivitete bien nën ndalimin e punësimit: Ndërsa këto aktivitete bien nën ndalimin e punësimit që nga fillimi, sa vijon hyjnë në fuqi vetëm gjatë shtatzënisë: Arsyet për një ndalim individual të punësimit janë p.sh .: Për shembull, gratë shtatzëna duhet të… Arsyet e ndalimit të punësimit | Ndalimi i punësimit kur është shtatzënë?