Ulçera duodenale

Përkufizimi Ulçera duodenale (Ulcus duodeni) është një plagë inflamatore e mukozës së zorrëve në zonën e duodenumit. Duodenumi është pjesa e parë e zorrëve të vogla pas stomakut. Ulçera, pra plaga, shtrihet përtej shtresës muskulare të mukozës së zorrëve të vogla (lamina muscularis mucosae). E rrezikshme… Ulçera duodenale

A mund të bëhet malinje një ulçerë duodenale? | Ulçera duodenale

A mundet që një ulçerë duodenale të bëhet malinje? Një degjenerim malinj (malinj) ndodh rrallë në ulcerat duodenale. Degjenerimi malinj ndodh në rreth 1-2% të pacientëve me ulçerë peptike, dhe në ulçerën duodenale degjenerimi është shumë më i rrallë. Në rastet kronike, degjenerimi është përgjithësisht më i mundshëm, prandaj një ekzaminim endoskopik duhet të kryhet të paktën çdo dy… A mund të bëhet malinje një ulçerë duodenale? | Ulçera duodenale