Trajnim i shkëlqyeshëm - pozicion i shtrirjes rrotulluese

"Pozicioni shtrirës rrotullues" Për të liruar fasadat spirale, shtrihuni në shpinë. Ngrihuni në këmbë të dyja këmbët dhe përhapini të dy krahët në anët e trupit. Të dy këmbët tani janë ngritur në kënde të drejta. Nga ky pozicion, lëvizni të dy këmbët pak në të djathtë dhe pastaj në të majtë në ajër. E sipërmja… Trajnim i shkëlqyeshëm - pozicion i shtrirjes rrotulluese