Ushtrime për çrregullimet e ecjes

Megjithëse trajtimi i çrregullimeve të ecjes varet tërësisht nga shkaku themelor, ushtrimet specifike për të përmirësuar koordinimin, forcën dhe lëvizshmërinë, si dhe disa ushtrime të trajnimit të ecjes mund të çojnë në një përmirësim të ndjeshëm të simptomave. Duke kryer rregullisht ushtrimet e përshkruara, modeli i ecjes mund të përmirësohet ndjeshëm dhe pacientët kanë një bazë… Ushtrime për çrregullimet e ecjes

Fizioterapi | Ushtrime për çrregullimet e ecjes

Fizioterapi Për shumicën e llojeve të çrregullimeve të ecjes, fizioterapia ofron një bazë të mirë për marrjen nën kontroll të çrregullimeve ose të paktën përmirësimin e tyre në atë masë që një jetë relativisht normale e përditshme të jetë e mundur përsëri për të prekurit. Në varësi të shkakut të problemeve, qëllimi kryesor është atëherë të rivendosni të humburit… Fizioterapi | Ushtrime për çrregullimet e ecjes

Shkaqet ortopedike | Ushtrime për çrregullimet e ecjes

Shkaqet ortopedike Shkaqet ortopedike gjithashtu mund të jenë përgjegjëse për çrregullimet e ecjes. Këtu problemi zakonisht është për shkak të sëmundjeve të sistemit lokomotor. Këto përfshijnë, për shembull: një hernie diskale, e cila mund të çojë në një model të shkelur të ecjes për shkak të simptomave të forta të dhimbjes nga njëra anë, por edhe për shkak të simptomave të dështimit neurologjik… Shkaqet ortopedike | Ushtrime për çrregullimet e ecjes