Frakturë e qafës së mitrës - trajtim

Shpina e qafës së mitrës përbëhet nga 7 rruaza, të cilat janë të kufizuara nga disqet ndërvertebral. Shpina e qafës së mitrës është e rrethuar nga struktura ligamentoze që i japin mbështetje dhe qëndrueshmëri shpinës së qafës së mitrës. Shpina e qafës së mitrës ka një formë lordotike (shpinë të uritur) dhe mbron kanalin nervor nga i cili burojnë nervat e ekstremiteteve, por në të cilat cerebrospinal… Frakturë e qafës së mitrës - trajtim