Muskuli i ndërmjetëm i procesit tërthor

Sinonimet Latinisht: Musculi intertransversarii Përkufizimi Musculi intertransversarii janë muskujt që i përkasin shtresës së thellë të muskujve të shpinës. Historiku Qasja: procesi i poshtëm tërthor Origjina: procesi i sipërm tërthor Innervation: rami dorsales e nervave kurrizor Funksioni Muskujt e procesit ndër-transversal (Musculi intertransversarii) bëjnë që kolona kurrizore të anojë anash.