Procesi muskulor ndërpinoz

Sinonimet Latine: Musculi interspinales Përkufizimi Musculi interspinales janë muskuj të shkurtër, të çiftuar të shpinës. Ato janë pjesë e traktit medial të muskulit erektor spinae (ekstensor i shpinës). Qasja në histori: Proceset kurrizore të shtyllës kurrizore Origjina: Proceset kurrizore të shtyllës kurrizore Innervacioni: Rami dorsales e nervave kurrizorë Funksioni Proceset interspinoze stabilizojnë… Procesi muskulor ndërpinoz