Kur mund të fillohet fizioterapia pas këputjes së tendonit të Akilit? | Fizioterapi për një këputje të tendinit të Akilit

Kur mund të fillohet fizioterapia pas këputjes së tendinit të Akilit? Fizioterapia për këputjen e tendinit të Akilit mund të fillojë menjëherë pas këputjes, por gjithmonë e përshtatur me rrjedhën e trajtimit dhe shërimit. Siç u përmend më lart, në fazën e hershme të shërimit të plagëve, vetëm ushtrimet për krahët duhet të kryhen si përgatitje për mbështetjen ose… Kur mund të fillohet fizioterapia pas këputjes së tendonit të Akilit? | Fizioterapi për një këputje të tendinit të Akilit

Përmbledhje | Fizioterapi për një këputje të tendinit të Akilit

Përmbledhje Një këputje e tendinit të Akilit ndodh papritur nga një lëvizje e mprehtë ose për shkak të një sëmundjeje kronike themelore të tendinit. Shkaku mund të jetë, për shembull, një traumë e vogël, si në sportet e topit me ndryshime të shpejta të drejtimit ose lëvizje shpërthyese, të tilla si kur filloni nga blloku i fillimit. Më rrallë, tendoni… Përmbledhje | Fizioterapi për një këputje të tendinit të Akilit