Shpimi i gjuhës

Një variant i shpimit është shpimi i gjuhës. Për këtë gjuha është shpuar plotësisht. Ekzistojnë lloje të ndryshme të shpimeve të gjuhës, ato ndryshojnë nga njëra -tjetra në madhësi, formë, qepje dhe material. Para shpimit duhet të jeni të informuar mirë për procedurën, fazën e mëposhtme të shërimit, kujdesin dhe rreziqet e mundshme. Kaq e dhimbshme dhe… Shpimi i gjuhës

Rreziqet | Shpimi i gjuhës

Rreziqet Në përgjithësi, rreziku i komplikimeve rritet ndjeshëm nga procedura e pasaktë gjatë shpimit ose infermierisë. Gjuha përshkohet nga shumë fije nervore të ndryshme. Këto përfshijnë nervat që shërbejnë për të lëvizur muskujt e gjuhës; këto vijnë nga nervi i dymbëdhjetë kranial, "nervi hipoglossal". Për më tepër, ka nerva të ndjeshëm që… Rreziqet | Shpimi i gjuhës