Trajnim i çuditshëm

Termi trajnim ekscentrik i referohet një mënyre të caktuar të punës së aktivitetit të muskujve. "Ekscentrik" do të thotë "nga origjina" Ky është një aktivitet i muskujve që thith ose mban një peshë ose rezistencë dhe nuk tërheq peshën. Muskujt bëhen më të gjatë me rritjen e tensionit. Nëse, për shembull, dikush vendos një kuti me ujë ngadalë në… Trajnim i çuditshëm

Masat e mëtejshme terapeutike | Trajnim i çuditshëm

Masat e mëtejshme terapeutike Ekscentriciteti gjithashtu shkaktohet dhe zbatohet në relaksimin postisometrik. Kjo metodë synon relaksimin e muskujve përmes një tensioni të mëparshëm të muskujve, si dhe relaksim progresiv të muskujve. Në Relaksimin Postisometrik, terapisti kryen ushtrimet tek pacienti, ndërsa në Relaksimin Progresor të Muskujve pacienti punon në mënyrë të pavarur. Më shumë informacion dhe ushtrime mund të… Masat e mëtejshme terapeutike | Trajnim i çuditshëm