Zilorike®

Zyloric® është një ilaç i njohur i cili i përket grupit të urostatikëve dhe si frenues i ksantinës oksidazës është në gjendje të ndikojë në dekompozimin e bazave organike të purinës në acidin urik. Përbërësi aktiv i Zyloric® është allopurinol. Përdoret në shumicën e rasteve për trajtimin e përdhesit kronik dhe është një nga… Zilorike®