Trakea: Funksioni, Anatomia, Sëmundjet

Çfarë është trakea?

Cili është funksioni i trakesë?

Sipërfaqja e brendshme e trakesë është e veshur me një epitel respirator të përbërë nga qeliza epiteliale ciliare, qeliza furçë dhe qeliza kupa. Qelizat e kupës, së bashku me gjëndrat, sekretojnë një sekret që krijon një shtresë mukusi në sipërfaqe që lidh grimcat e pezulluara dhe grimcat e vogla të thithura. Më pas, qimet e qelizave epiteliale me ciliare e bartin këtë mukozë lart në faring.

Ku ndodhet trakea?

Çfarë problemesh mund të shkaktojë trakeja?

Trakeja mund të jetë e përflakur akut ose kronik. Shkaktarët e mundshëm të trakeitit përfshijnë viruse, baktere ose gazra irritues.

Nëse thithni një trup të huaj dhe ai ngec në trake, mjeku duhet ta heqë atë me ndihmën e një bronkoskopi.