Li e dhenve (varicella): Shkaqet

Patogjeneza (zhvillimi i sëmundjes)

Virusi varicella-zoster (sinonimet: virusi varicella-zoster (VZV) - gjithashtu shkruhet virusi varicella-zoster dhe referohet si njeri urdhje virus-3)) transmetohet në mënyrë aerogeneike ose si një infeksion i njollosur dhe hyn në trup përmes mukozave ose konjuktiva. Nga atje, ai udhëton për në limfë nyjet, ku shumëfishohet shumë dhe më pas ndikon kryesisht në mëlçi dhe shpretkë. Në një viremi të dytë (faza e përgjithësimit të një infeksioni viral ciklik, i cili shoqërohet me zgjidhjen, shumëzimin dhe përhapjen e viruset përmes qarkullimit të gjakut), ajo hyn në të gjithë trupin. Për shkak të citopatologjisë së virusit, përshkruar ndryshimet e lekures ndodhin. Diaplacental (duke kaluar nëpër placentë) infeksioni është i mundur.

Etiologjia (shkaqet)

Shkaqet e sjelljes

  • Kontaktoni me persona me dhenve
  • Higjiena e pamjaftueshme