Politika e Korrigjimit

Ne jemi të përkushtuar të bëjmë korrigjime ose të shtojmë sqarime në përmbajtjen origjinale të ofruar në këtë faqe në internet nëse gjykohet e nevojshme.

Në raste të tilla, ne bëjmë një përpjekje për të ndërmarrë veprime të shpejta në mënyrë që të redaktojmë edhe gabime të vogla të tilla si gabime drejtshkrimore ose gramatikore, ose për të bërë ndryshime stilistike. Meqenëse lloji i fundit i ndryshimit nuk nënkupton një ndryshim në kuptimin e përmbajtjes, ndryshime të tilla azhurnohen në faqen e internetit pa njoftim. Në rast se identifikohen gabime të cilat janë materiale për përmbajtjen në fjalë, ne do ta azhurnojmë përmbajtjen dhe do të vërejmë korrigjimet.

Kjo politikë korrigjimesh zbatohet për të gjithë përmbajtjen origjinale në faqen e internetit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, artikuj individualë të fokusuar në tema, artikuj të lajmeve ose referenca origjinale mjekësore. Çdo korrigjim i mundshëm i përmbajtjes së licencuar ose të palës së tretë qëndron brenda përgjegjësisë së botuesit.

Nëse besoni se keni gjetur një gabim në ndonjë nga përmbajtjet tona, ju lutemi na tregoni duke i dërguar një email ekipit tonë editorial duke përdorur lidhjen "na kontaktoni" në pjesën e faqes në fund të faqes në internet.