tension të lartë

Hipertensioni thelbësor, hipertensioni, hipertensioni arterial kronik, kriza hipertensive

 • Anglisht: hipertension arterial
 • Mjekësi: Hipertensioni arterial

Isfarë është hipertensioni?

Vlera e parë e gjak presioni qëndron për sistolikun, i dyti për diastolikun tensioni i gjakut. Vlera sistolike është presioni në sistemin vaskular gjatë tkurrjes së zemër dhe vlera diastolike është e njëjtë gjatë zgjerimit pasues të zemrës. I lartë gjak presioni (hipertensioni arterial) ndodh kur zemër duhet të kryejë një veprim të rritur të pompimit dhe transporton më shumë gjak në trup sesa normalisht pompohet për rrahje zemre (rritje e prodhimit kardiak = vëllim presion i lartë) ose kur rritet rezistenca që sistemi vaskular i ofron zemrës (rritje e rezistencës periferike = rezistencë presion të lartë ) ose kur këta dy faktorë janë prezent njëkohësisht. Rezistenca e rritur në sistemin vaskular është shkaku shumë më i zakonshëm i hipertensionit arterial kronik. gjak vlera e presionit llogaritet sipas ekuacionit të mëposhtëm: tensioni i gjakut (RR) = dalja kardiake (HRV) * rezistenca vaskulare (TPR = rezistenca totale periferike).

Përkufizimi i presionit të lartë të gjakut

Sëmundja e lartë tensioni i gjakut (hipertensioni arterial) është i pranishëm kur vlerat mbi 140/90 mmHg (flitet: 140 deri 90 milimetra merkur) ndodhin gjatë matjeve të përsëritura, të pavarura në kohë të ndryshme. Ky përkufizim është marrë nga udhëzimet aktuale të Botës Shëndetin Organizata (OBSH).

Frekuenca (epidemiologjia)

Rreth 25% e popullsisë në vendet industriale perëndimore kanë presion të lartë të gjakut. Në moshën mbi 50 vjeç të këtij grupi të popullsisë, kjo vlerë rritet deri në 50%. Frekuenca e shfaqjes së presionit të lartë të gjakut rritet me rritjen e moshës, dmth njerëzit e moshuar kanë një presion të lartë të gjakut sesa të rinjtë.

Fazat e presionit të lartë të gjakut sipas vlerave

Kategoritë: Presioni i lartë i gjakut:

 • Optimale: sistolike: <120 mmHgdiastolike: <80 mmHg
 • Sistolik: <120 mmHg
 • Diastolike: <80 mmHg
 • Normale: sistolike: <130 mmHgdiastolike: <85 mmHg
 • Sistolik: <130 mmHg
 • Diastolike: <85 mmHg
 • Normal i lartë: sistolik: 130-139 mmHgdiastolik: 85-89 mmHg
 • Sistolik: 130-139 mmHg
 • Diastolike: 85-89 mmHg
 • Sistolik: <120 mmHg
 • Diastolike: <80 mmHg
 • Sistolik: <130 mmHg
 • Diastolike: <85 mmHg
 • Sistolik: 130-139 mmHg
 • Diastolike: 85-89 mmHg
 • Faza 1 (hipertension i butë): sistolik: 140-159 mm Hgdiastolik: 90-99 mmHg
 • Sistolik: 140-159 mmHg
 • Diastolike: 90-99 mmHg
 • Faza 2 (hipertension i moderuar): sistolik: 160-179 mm Hgdiastolik: 100-109 mmHg
 • Sistolik: 160-179 mmHg
 • Diastolike: 100-109 mmHg
 • Faza 3 (hipertension i rëndë): sistolik: 180-209 mm Hgdiastolik: 110-119 mmHg
 • Sistolik: 180-209 mmHg
 • Diastolike: 110-119 mmHg
 • Faza 4 (hipertension shumë i rëndë): sistolik: 210 mmHgdiastolik: 120 mmHg
 • Sistolik: 210 mmHg
 • Diastolike: 120 mmHg
 • Hipertensioni sistolik i izoluar: sistolik: 140 mmHgdiastolik: <90 mmHg
 • Sistolik: 140 mmHg
 • Diastolike: <90 mmHg
 • Sistolik: 140-159 mmHg
 • Diastolike: 90-99 mmHg
 • Sistolik: 160-179 mmHg
 • Diastolike: 100-109 mmHg
 • Sistolik: 180-209 mmHg
 • Diastolike: 110-119 mmHg
 • Sistolik: 210 mmHg
 • Diastolike: 120 mmHg
 • Sistolik: 140 mmHg
 • Diastolike: <90 mmHg