Termat dhe Kushtet e Përdorimit

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e kësaj faqe në internet.

Duke hyrë në këtë faqe në internet supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni këtë faqe në internet nëse nuk pranoni të merrni të gjitha termat dhe kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Kushte dhe Kushtet, Deklaratën e Privatësisë dhe Njoftimin për Mohim dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "Juaj" ju referohet juve, personi që hyn në këtë faqe në internet dhe në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania", "Vetë", "Ne", "Jona" dhe "Ne", i referohet Kompanisë sonë. "Partia", "Palët" ose "Ne", i referohet si Klientit ashtu edhe neve. Të gjithë kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe vlerësimit të pagesës së nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës tonë për Klientin në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të përmbushjes së nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe subjekt i ligjit mbizotërues. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronjë të madhe dhe / ose ai / ajo ose ato, merren si të këmbyeshme dhe si rrjedhim i referohen të njëjtave.

Cookies

Ne përdorim përdorimin e cookies. Duke hyrë në këtë faqe në internet, ju pranuat të përdorni cookies në marrëveshje me Politikën e Privatësisë të kësaj faqe interneti. Shumica e faqeve të internetit interaktive përdorin cookies për të na lejuar të marrim detajet e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga partnerët tanë të lidhur / reklamave mund të përdorin gjithashtu cookies.

Liçensë

Përveç nëse thuhet ndryshe, kjo faqe në internet dhe / ose licensuesit e saj zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në këtë faqe në internet. Të gjitha të drejtat e pronës intelektuale janë të rezervuara. Ju mund të përdorni këtë faqe në internet për përdorimin tuaj personal duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet të:

 • Ripublikoni materialin nga kjo faqe në internet
 • Shisni, merrni me qira ose nën-licencë materiale nga kjo faqe në internet
 • Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materiale nga kjo faqe në internet
 • Rishpërndani përmbajtjen nga kjo faqe në internet

 

Kjo marrëveshje do të fillojë në datën e kësaj marrëveshjeje.

Pjesë të kësaj faqe në internet ofrojnë një mundësi që përdoruesit të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në zona të caktuara të faqes në internet. Kjo faqe në internet nuk filtron, modifikon, publikon ose rishikon Komentet para pranisë së tyre në faqen e internetit. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e kësaj faqe në internet, agjentëve të saj dhe / ose bashkëpunëtorëve të saj. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe mendimet e personit që poston pikëpamjet dhe mendimet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, kjo faqe në internet nuk do të jetë përgjegjëse për Komentet ose për ndonjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe / ose të pësuar si rezultat i çdo përdorimi të dhe / ose postimit të dhe / ose shfaqjes së Komenteve në këtë faqe në internet

Kjo faqe e internetit rezervon të drejtën për të monitoruar të gjitha komentet dhe për të hequr çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, fyes ose shkakton shkelje të këtyre termave dhe kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni atë:

 • Ju keni të drejtë të postoni Komentet në faqen tonë të internetit dhe të keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
 • Komentet nuk sulmojnë të drejtën e pronësisë intelektuale, duke përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;
 • Komentet nuk përmbajnë asnjë material shpifës, shpifës, ofendues, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm, që është një pushtim i privatësisë
 • Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar aktivitete afariste ose me porosi ose të pranishme tregtare ose veprimtari të paligjshme.

 

Me anë të kësaj ju i jepni kësaj faqe në internet një licencë jo-ekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë cilindo nga komentet tuaja në çdo dhe të gjitha format, formatet ose mediat.

Hyperlinking në përmbajtjen tonë

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa miratimin paraprak me shkrim:

 • Agjencitë qeveritare;
 • Motorë kërkimi;
 • Organizatat e lajmeve;
 • Shpërndarësit e dosjeve në linjë mund të lidhen me faqen tonë të internetit në të njëjtën mënyrë si ato hyperlink në Websites e bizneseve të tjera të listuara; dhe
 • Bizneset e akredituara në Sistemin e gjerë përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare të bamirësisë dhe grupeve të bamirësisë për mbledhjen e fondeve të cilat nuk mund të lidhen me faqen tonë të internetit.

 

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë në shtëpi, me botimet ose me informacione të tjera të internetit për aq kohë sa lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk përfshin në mënyrë të gabuar sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës që lidh dhe produktet dhe / ose shërbimet e saj; dhe (c) përshtatet në kontekstin e faqes së palës së lidhur.

Ne mund të shqyrtojmë dhe të aprovojmë kërkesat e tjera të lidhura nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 • burime të njohura të konsumit dhe / ose të biznesit;
 • dot.com faqet e komunitetit;
 • shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;
 • shpërndarësit në linjë në internet;
 • portalet e internetit;
 • kontabilitetit, ligjit dhe firmave konsulente; dhe
 • institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

 

Ne do të aprovojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që: (a) lidhja nuk do të na bëjë të shohim në mënyrë të pafavorshme për veten ose për bizneset tona të akredituara; (b) organizata nuk ka të dhëna negative me ne; (c) përfitimi për ne nga dukshmëria e hiperlidhjes kompenson mungesën e faqes në internet; dhe (d) lidhja është në kontekstin e informacionit të përgjithshëm të burimeve.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë në shtëpi për aq kohë sa lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të gabuar sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës që lidh dhe produktet ose shërbimet e saj; dhe (c) përshtatet në kontekstin e faqes së palës së lidhur.

Nëse jeni një nga organizatat e renditura në paragrafin 2 më lart dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë të internetit, duhet të na informoni duke dërguar një email në këtë faqe në internet. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës suaj, informacionin e kontaktit si dhe URL-në e faqes tuaj, një listë të çdo URL-je nga të cilat keni ndërmend të lidheni me Uebfaqen tonë dhe një listë të URL-ve në faqen tonë në të cilën dëshironi të lidhja Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e aprovuara mund të lidhin hyperlink në faqen tonë të internetit si më poshtë:

 • Duke përdorur emrin tonë të korporatës; ose
 • Duke përdorur një lokacion të njëtrajtshëm burimesh që lidhet me; ose
 • Duke përdorur ndonjë përshkrim tjetër të faqes sonë të internetit që lidhet me këtë, ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e partisë që lidhet.

 

Asnjë përdorim i logos së kësaj faqe në internet ose i një vepre tjetër arti nuk do të lejohet për lidhjen e një marrëveshje licence të markës tregtare.

Iframes

Pa miratimin paraprak dhe lejen me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona që ndryshojnë në çfarëdo mënyre paraqitjen vizuale ose pamjen e faqes sonë të internetit.

Përgjegjësia e përmbajtjes

Ne nuk do të mbajmë përgjegjësi për çdo përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj. Ju pranoni të na mbrojnë dhe të mbrojnë nga të gjitha pretendimet që po rriten në faqen tuaj elektronike. Asnjë lidhje nuk duhet të shfaqet në ndonjë faqe interneti që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose penale, ose që shkel, përndryshe cenon ose mbron shkeljen ose shkeljet e tjera të të drejtave të palëve të treta.

Privacy juaj

Ju lutemi lexoni politikën tonë të privatësisë.

Rezervimi i të Drejtave

Ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë që të hiqni të gjitha lidhjet ose ndonjë lidhje të veçantë në faqen tonë të internetit. Ju miraton menjëherë heqjen e të gjitha lidhjeve në faqen tonë të internetit sipas kërkesës. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të miratuar këto kushte dhe kushte dhe është lidhja e politikës në çdo kohë. Duke u lidhur vazhdimisht me faqen tonë të internetit, ju pranoni të jeni të lidhur me këto terma dhe kushte lidhëse.

Heqja e lidhjeve nga faqja jonë e internetit

Nëse gjeni ndonjë lidhje në faqen tonë të internetit që është ofenduese për çfarëdo arsye, ju jeni të lirë të kontaktoni dhe të na informoni çdo moment. Ne do të shqyrtojmë kërkesat për të hequr lidhjet, por ne nuk jemi të detyruar ose të përgjigjemi drejtpërdrejt.

Ne nuk sigurojmë që informacioni në këtë faqe është i saktë, ne nuk garantojmë plotësinë apo saktësinë e tij; as nuk premtojmë që të sigurojmë që faqja e internetit të mbetet e disponueshme ose që materiali në uebfaqe të mbahet i azhurnuar.

Mohim përgjegjësie

Në masën maksimale të lejuar nga ligji në fuqi, ne përjashtojmë të gjitha përfaqësimet, garancitë dhe kushtet në lidhje me faqen tonë të internetit dhe përdorimin e kësaj faqeje interneti. Asgjë në këtë mohim nuk do të:

 • të kufizojë ose të përjashtojë përgjegjësinë tonë ose përgjegjësinë tuaj për vdekje ose lëndime personale;
 • të kufizojë ose të përjashtojë përgjegjësinë tonë ose përgjegjësinë tuaj për mashtrim apo keqinterpretim mashtrues;
 • kufizoni secilën prej detyrimeve tona ose detyrimeve tuaja në asnjë mënyrë që nuk lejohet sipas ligjit në fuqi; ose
 • përjashtoj ndonjë nga detyrimet tona ose të tua që nuk mund të përjashtohet sipas ligjit në fuqi.

 

Kufizimet dhe ndalimet e përgjegjësisë të përcaktuara në këtë Seksion dhe gjetkë në këtë mohim: (a) janë subjekt i paragrafit të mësipërm; dhe (b) të qeverisin të gjitha detyrimet që rrjedhin nga mohimi, duke përfshirë detyrimet që lindin në kontratë, në tortë dhe për shkelje të detyrimit ligjor.

Për sa kohë që faqja e internetit dhe informacioni dhe shërbimet në faqen e internetit ofrohen pa pagesë, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje apo dëmtim të ndonjë natyre.