Pirja e duhanit

Sinonime

Pirja e duhanit, konsumimi i nikotinës, abuzimi me nikotinën

përmbledhje

27% e popullatës pinë duhan në mënyrë aktive, që do të thotë thithjen e tymit të duhanit. I rregullt nikotinë konsumi ka, përveç pasojave pozitive psikologjike, siç janë ndjenja e përkatësisë ose kënaqësisë, një numër i madh i shëndetësor- pasoja të dëmshme dhe mund të krijojnë varësi. Efekti i nikotinëtru është përgjegjës për zhvillimin e varësisë kur pirja e duhanit, ndërsa substancat e shumta kimike që përmbajnë produktet e duhanit janë të dëmshme për të shëndetësor.

Sëmundjet që lidhen me pirjen e duhanit shkaktohen nga pirja e duhanit aktive dhe pasive. Këto përfshijnë, për shembull, sëmundjet kardiovaskulare, kancer ose sëmundjet e frymëmarrjes. Ka disa mënyra për të thyer nikotinë zakon dhe është më mirë ta bëni këtë me ndihmë profesionale.

Më të suksesshmit janë terapia zëvendësuese e nikotinës, terapia me ilaçe, terapi e sjelljes ose një kombinim i metodave të përmendura. Nëse ndërprerja e pirjes së duhanit është e suksesshme, rreziqet e kontraktimit të sëmundjeve të sipërpërmendura zvogëlohen me kohëzgjatjen e periudhës pa duhan.