Vezë

Oociti, veza Informacion i përgjithshëm Qeliza vezë është qeliza embrionale e qenies njerëzore. Është haploid. Kjo do të thotë se përmban vetëm një grup kromozomesh. Tek gratë, qelizat vezë zhvillohen nga qelizat germinale origjinale dhe përdoren për riprodhim dhe transferimin e karakteristikave gjenetike nga nëna tek fëmija. Origjina… Vezë

Anatomia e vezoreve

Hyrje Vezoret (lat. Ovaries) janë ndër organet seksuale të brendshme femërore. Ato janë rregulluar në çifte dhe janë të vendosura në të dyja anët e mitrës, me të cilat lidhen përmes tubave fallopian. Vezoret rregullojnë ciklin menstrual të femrës dhe janë themelore për arritjen e shtatzënisë. Ato gjithashtu prodhojnë hormonet seksuale femërore,… Anatomia e vezoreve

Funksioni i vezoreve | Anatomia e vezoreve

Funksioni i vezoreve Funksioni i vezoreve është kryesisht prodhimi i vezoreve. Në një vajzë të porsalindur, ka rreth një deri në dy milionë vezë në të dy vezoret pas lindjes, të cilat janë të pranishme si folikula parësore (folikula të vegjël). Shumica e vezëve vdesin gjatë jetës së një gruaje. Çdo muaj, një ose dy folikula… Funksioni i vezoreve | Anatomia e vezoreve